એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી 2022

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી 2022: એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી 400 જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ) પોસ્ટની ખાલી જગ્યાઓ માટે સત્તાવાર ભરતી સૂચના પ્રકાશિત કરી છે. AAI ભારતીનું નોટિફિકેશન 15મી જૂન 2022ના રોજ બહાર પાડવામાં આવ્યું હતું. ઑફલાઇન અરજી @aai.aero પર શરૂ થઈ છે, ઉમેદવારો AAI ભરતી 2022 માટે ઑફલાઇન અરજી કરી શકે છે. રુચિ ધરાવતા અને લાયક ઉમેદવારો 14.07.2022 સુધી અરજી કરી શકે છે.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી માટે મહત્વપૂર્ણ તારીખો

અરજી શરુ15 જૂન 2022 
અરજી ની છેલ્લી તારીખ14 જુલાઈ 2022

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) ભરતીની સત્તાવાર સૂચના અને ઑફલાઈન અરજી લિંક @aai.aero આ લેખમાં આપવામાં આવી છે. AAI ભારતી 2022 માટે અરજી કરતા પહેલા, વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, અરજી ફી, મહત્વની તારીખ, જુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ) પ્રક્રિયા અને નીચે આપેલ અન્ય વિગતો તપાસવી આવશ્યક છે.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) ની ખાલી જગ્યા 2022

પોસ્ટનું નામજુનિયર એક્ઝિક્યુટિવ (એર ટ્રાફિક કંટ્રોલ)
ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા400

એરપોર્ટ ઓથોરિટી જુનિયર અને સિનિયર આસિસ્ટન્ટ સેલેરી

 • પોસ્ટનું નામ પગાર ધોરણ
  • જુનિયર આસિસ્ટન્ટ – ફાયર સર્વિસ Rs.31000 થી 92000/-
  • જુનિયર આસિસ્ટન્ટ – ઓફિસ Rs.31000 થી 92000/-
  • સિનિયર આસિસ્ટન્ટ – એકાઉન્ટ્સ Rs.36000 થી 1,10000/-
  • સિનિયર આસિસ્ટન્ટ – ઓફિશિયલ લેંગ્વેજ Rs.36000 થી 1,10000/-

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) ની શૈક્ષણિક લાયકાત


ઉમેદવારોએ ભૌતિકશાસ્ત્ર અને ગણિત સાથે વિજ્ઞાન (B.Sc) માં ત્રણ વર્ષની સ્નાતકની ડિગ્રી પૂર્ણ કરવી જોઈએ. અથવા કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં એન્જિનિયરિંગમાં સ્નાતકની ડિગ્રી. (ભૌતિકશાસ્ત્ર અને ગણિત એ સેમેસ્ટરના કોઈપણ એક અભ્યાસક્રમમાં વિષય હોવા જોઈએ).

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) ની પોસ્ટ માટે વય મર્યાદા

 • મહત્તમ વય મર્યાદા: 27 વર્ષ

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) ની પોસ્ટ માટે પસંદગી પ્રક્રિયા

 • ઓનલાઈન પરીક્ષા
 • દસ્તાવેજોની ચકાસણી / વૉઇસ ટેસ્ટ

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઈન્ડિયા (AAI) ની અરજી ફી

 • SC/ST/સ્ત્રી ઉમેદવારો માટે – રૂ.81/-
 • અન્ય તમામ ઉમેદવારો – રૂ. 1,000/-

આ નોકરી માટે અરજી કરતા પહેલા, કૃપા કરીને નીચે આપેલા કોષ્ટકમાંથી અધિકૃત સૂચના PDF ડાઉનલોડ કરો અને વાંચો.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી સિલેક્શન પ્રોસેસ

 • ઉમેદવારો ની પસંદગી લેખિત પરીક્ષા,શારીરિક કસોટી,મેડિકલ ટેસ્ટ અને ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન દ્વારા કરવામાં આવશે.ફાઇનલ સિલેક્શનનો અધિકાર ઓથોરિટી નો રહેશે.

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનક્લિક કરો
એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા એપ્લાય ઓનલાઈનક્લિક કરો

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી 2022
એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) માં ભરતી 2022 2

એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા ભરતી FAQ

 1. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) દ્વારા કઈ પોસ્ટ પર ભરતી કરવામાં આવશે?

  એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા જુનિયર અને સિનિયર આસિસ્ટન્ટ ની પોસ્ટ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

 2. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા (AAI) દ્વારા કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી કરવામાં આવશે?

  એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા કુલ 156 જગ્યાઓ માટે ભરતી કરવામાં આવશે.

 3. જુનિયર અને સિનિયર આસિસ્ટન્ટ ભરતીની ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?

  ઉમેદવાર 30 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!