ધોરણ 10 પાસ માટે ITBP ભરતી 2022

ધોરણ 10 પાસ માટે ITBP ભરતી 2022: ઇન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ (ITBP) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ની 108 જગ્યાઓ માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. લાયકાત અને રસ ધરાવતા ઉમેદવાર 17 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.આ ભરતીમાં ફક્ત પુરુષ ઉમેદવાર જ ફોર્મ ભરી શકશે.

ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022


ITBP દ્વારા જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરીને કોન્સ્ટેબલ (કારપેન્ટર,મેસન અને પ્લમ્બર) ની 108 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.આ ભરતીમાં સિલેક્ટ થયેલ ઉમેદવાર ને શરૂઆતમાં રૂ.21,700 નું બેઝિક પગાર ધોરણ મળશે.આ ભરતીના ઓનલાઈન ફોર્મ 19 ઓગસ્ટ થી 17 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ભરી શકાશે.

સંસ્થાનું નામઇન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ ફોર્સ
પોસ્ટનું નામકોન્સ્ટેબલ
કુલ જગ્યાઓ108
ફોર્મનો પ્રકારઓનલાઈન
જોબ લોકેશનઓલ ઇન્ડિયા
ફોર્મની છેલ્લી તારીખ17 સપ્ટેમ્બર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટitbpolice.nic.in

ITBP કોન્સ્ટેબલ વેકન્સી 2022

ઇન્ડો તિબેટીયન બોર્ડર પોલીસ (ITBP) દ્વારા કોન્સ્ટેબલ ની 108 જગ્યાઓ માટે વેકન્સી જાહેર કરવામાં આવી છે.નીચે ટેબલમાં તમે પોસ્ટ પ્રમાણે જગ્યાઓ ચેક કરી શકો છો:

કોન્સ્ટેબલ (કારપેન્ટર)56
કોન્સ્ટેબલ (મેસન)31
કોન્સ્ટેબલ (પ્લમ્બર)21
કુલ જગ્યાઓ108

ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી લાયકાત

 • ધોરણ 10 પાસ કોઈપણ પુરુષ ઉમેદવાર આ ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી વય મર્યાદા

 • આ ભરતી માટે ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષની અને વધુમાં વધુ 23 વર્ષની ઉંમર હોવી જોઈએ.કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટછાટ આપવામાં આવશે.

ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી ઓનલાઈન ફોર્મ

 • લાયકાત અને રસ ધરાવતા ઉમેદવાર ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.recruitment.itbpolice.nic.in ઉપર જઈને તારીખ 17 સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી સિલેક્શન પ્રોસેસ

 • ઉમેદવાર નું ફાઈનલ સિલેક્શન શારીરિક કસોટી,લેખિત પરીક્ષા,ટ્રેડ ટેસ્ટ અને મેડિકલ પરીક્ષા દ્વારા કરવામાં આવશે.

ITBP કોન્સ્ટેબલ સેલેરી

 • ITBP કોન્સ્ટેબલ ને 7માં પગારપંચ ના લેવલ – 3 મુજબ રૂ.21,700 થી 69,100 સુધીની સેલેરી આપવામાં આવશે.

નોટિફિકેશન વાંચવાઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાઅહીં ક્લિક કરો
ધોરણ 10 પાસ માટે ITBP ભરતી 2022
ધોરણ 10 પાસ માટે ITBP ભરતી 2022 2

ITBP ભરતી 2022 FAQ

 1. ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી 2022 સત્તાવાર વેબ સાઈટ કઈ છે?

  સત્તાવાર વેબ સાઈટ https://itbpolice.nic.in છે.

 2. ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી માટે અરજી કરવાની વેબ સાઈટ કઈ છે?

  અરજી કરવા માટેની વેબ સાઈટ https://recruitment.itbpolice.nic.in છે.

 3. ITBP કોન્સ્ટેબલ કુલ કેટલી જગ્યાઓ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે?

  કુલ 108 જગ્યાઓ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

 4. ITBP દ્વારા કઈ પોસ્ટ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે?

  ITBP દ્વારા કોન્સ્ટેબલની પોસ્ટ માટે ભરતી બહાર પાડવામાં આવી છે.

 5. ITBP કોન્સ્ટેબલનો પગાર કેટલો છે?

  ITBP કોન્સ્ટેબલને રૂપિયા 21,700 થી 69,100 સુધીનો પગાર મળવાપાત્ર છે.

 6. ITBP કોન્સ્ટેબલ ભરતી માટેની લાયકાત કઈ છે?

  10 પાસ અને રિલેટેડ ITI ટ્રેડ

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!