સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 [SSC CGL]

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022: સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા કોમ્બિનેડ ગ્રેજ્યુએટ લેવલ (CGL) ની વિવિધ પોસ્ટની ભરતી માટે નું નોટિફિકેશન 17 સપ્ટેમ્બર ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે. SSC CGL ભરતી 2022 એ સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન માં નોકરી કરવા માંગતા યુવાનો માટે એક સુવર્ણ અવસર છે.સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા આસિસ્ટન્ટ ઓડિટર ઓફિસર અને બીજી જગ્યાઓની ભરતી માટે આવતીકાલે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022


સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન (SSC) દ્વારા શોર્ટ નોટિફિકેશન પ્રસિદ્ધ કરીને જણાવવામાં આવ્યું છે કે SSC CGL ની ભરતીની જાહેરાત 10 સપ્ટેમ્બર ના રોજ જાહેર કરવામાં આવવાની હતી, પરંતુ ટેક્નિકલ કારણો ના લીધે 17 સપ્ટેમ્બરે તે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવશે.આ ભરતી માટેના ઓનલાઈન ફોર્મ 17 સપ્ટેમ્બર થી 01 ઓક્ટોબર 2022 સુધી SSC ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ પરથી ભરી શકાશે. કોઈપણ ગ્રેજ્યુએશન ડિગ્રી ધરાવનાર ઉમેદવાર આ ભરતી માટે ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે.

સંસ્થાનું નામસ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન
પોસ્ટનું નામSSC CGL
કુલ જગ્યાઓ
અરજી પક્રિયાઓનલાઈન
જોબ લોકેશનઇન્ડિયા
જાહેરાત પ્રસિદ્ધ થવાની તારીખ17 સપ્ટેમ્બર 2022
ઓફિશિયલ વેબસાઈટssc.nic.in

SSC CGL ભરતી 2022


સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા આવતીકાલે CGL ની વિવિધ પોસ્ટ માટે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવશે.ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જાહેર થયા બાદ જગ્યાઓ વિશેની તમામ માહિતી આ પોસ્ટમાં અપડેટ કરવામાં આવશે.

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 શૈક્ષણિક લાયકાત


કોઈપણ ગ્રેજ્યુએટ ઉમેદવાર સ્ટાફ સિલેક્શન CGL ની ભરતી માટે ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે. વિગતવાર માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

વય મર્યાદા


ઉમેદવાર ની ઉંમર 18 થી 32 વર્ષની વચ્ચેની હોવી જોઈએ, કેટેગરી પ્રમાણે ઉંમરમાં છૂટ છાટ આપવામાં આવશે.

SSC CGL ભરતી 2022 ઓનલાઈન ફોર્મ


રસ અને લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવાર SSC ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.ssc.nic.in પરથી તારીખ 17 સપ્ટેમ્બર 2022 થી ઓનલાઈન ફોર્મ ભરી શકશે.

સ્ટાફ સિલેક્શન CGL ભરતી અરજી ફી

Gen/OBC/EWSરૂ.100/-
SC/ST/Ex Servicemanકોઈ ફી નહિ

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 પસંદગી પક્રિયા


ઉમેદવાર ની પસંદગી કોમ્પ્યુટર બેઝ્ડ ટેસ્ટ (CBT), લેખિત પરીક્ષા અને કોમ્પ્યુટર પ્રોફીયન્સી ટેસ્ટ અને ફાઈનલ મેરીટ લિસ્ટ ના આધારે કરવામાં આવશે.

શોર્ટ નોટિફિકેશન વાંચવાઅહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાઅહીં ક્લિક કરો
અન્ય નોકરીની માહિતી માટેઅહીં ક્લિક કરો

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022
સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 [SSC CGL] 2

સ્ટાફ સિલેક્શન ભરતી 2022 વારંવાર પુછાતા પ્રશ્નો

  1. સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા CGL ભરતીનું નોટિફિકેશન ક્યારે જાહેર કરવામાં આવશે?

    સ્ટાફ સિલેક્શન કમિશન દ્વારા CGL ભરતીનું નોટિફિકેશન 17 સપ્ટેમ્બર ના રોજ જાહેર કરવામાં આવશે.

  2. સ્ટાફ સિલેક્શન CGL નું પૂરું નામ શું છે?

    સ્ટાફ સિલેક્શન CGL નું પૂરું નામ Combined Graduate Level છે.

  3. SSC ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ કઈ છે?

    SSC ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ www.ssc.nic.in છે.

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!