વર્ષ 2021નું કરંટ અફેર

વર્ષ 2021નું કરંટ અફેર

સુરતમાં શ્રી રામકૃષ્ણ નોલેજ ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજીત સમારોહમાં રાષ્ટ્રપતિ નાં હસ્તે નોબેલ એવોર્ડ વિજેતા કૈલાશ ગુજરાત સત્યાર્થી અને અંતરીક્ષ વૈજ્ઞાનિક પદ્મશ્રી એ.એસ. કિરણકુમારને સંતોકબા માનવતાવાદી એવોર્ડ એનાયત. એવોર્ડ અંતર્ગત ૧-૧