કોંગ્રેસે 46 ઉમેદવારોની બીજી યાદી કરી જાહેર, જુઓ કયા કોણે મળી ટિકિટ

46 ઉમેદવારોની બીજી યાદી કરી જાહેર

Congress Candidate List 2022 Gujarat: કોંગ્રેસી ધારાસભ્યોના ભાજપ તરફના પ્રવાહ વચ્ચે કોંગ્રેસે 4 નવેમ્બરે પહેલી યાદીમાં 43 ઉમેદવારો જાહેર કર્યા હતા જ્યારે બીજી યાદીમાં 46 ઉમેદવારો જાહેર કરતાં કુલ ઉમેદવારોની