લાલા લાજપતરાયની પુણ્યતિથિ પર જાણીએ તેમની વિચારધારા વિશે (Lala Lajpat rai is from Punyati today)

લાલા લાજપતરાય નું જીવનચરિત્ર | lala lajpat rai in gujarati

Lala Lajpat rai is from Punyati today: દેશને આઝાદી મળે તે માટે અનેક સ્વતંત્ર સેનાનીઓએ પોતાના જીવની આહુતિ આપી હતી. પોતાના પ્રાણોની આહુતિ આપનારાની સંખ્યા તો અનેકોની છે. આંગળીઓના વેઢે