PSI મુખ્ય પરીક્ષા કટ ઓફ 2022 @psirbgujarat2022.in

PSI મુખ્ય પરીક્ષા કટ ઓફ 2022

PSI મુખ્ય પરીક્ષા કટ ઓફ 2022 |PSI મુખ્ય પરીક્ષા મેરીટ લિસ્ટ। ગુજરાત પોલીસ પસંદગી બોર્ડ દ્વારા 5 જૂન 2022 ના રોજ લેખિત પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી. આને કારણે બોર્ડ પરીક્ષા