દિવાળી પહેલા ખુશ ખબર; Gujarat High Court Peon Result 2023, ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા વર્ગ 4નું પરિણામ જાહેર

Gujarat High Court Peon Result: દિવાળી પહેલા વર્ગ 4 પટાવાળાના ઉમેદવારો માટે ખુશ ખબર. ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા વર્ગ 4 નું પરિણામ જાહેર થઇ ચૂક્યું છે,…

Gujarat High Court Peon Result

Gujarat High Court Peon Result: દિવાળી પહેલા વર્ગ 4 પટાવાળાના ઉમેદવારો માટે ખુશ ખબર. ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા વર્ગ 4 નું પરિણામ જાહેર થઇ ચૂક્યું છે, ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા વર્ગ 4ની પરીક્ષા 9 જુલાઈ 2023ના રોજ લેવાયેલ હતી, આ પરીક્ષામાં ઘણા ઉમેદવારો હાજર રહ્યા હતા. તેથી આજે તમામ ઉમેદવારો ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા hc-ojas.gujarat.gov.in ની સત્તાવાર વેબસાઈટ પર તેમનું પરિણામ તપાસે છે.

જે ઉમેદવારો કટ-ઓફ માર્ક કરતા વધારે સ્કોર મેળવ્યા છે, તેઓ ગુજરાત હાઈકોર્ટના પટાવાળા વર્ગ 4 ના કર્મચારીને માટે પાત્ર બનશે. લેખિત પરીક્ષાનો ઉપયોગ અંતિમ પટાવાળાની મેરિટ યાદી બનાવવા માટે થાય છે. જો અરજદારોને ગુજરાત હાઈકોર્ટના પટાવાળા પરિણામ 2023 માં કોઈ ભૂલ જણાય, તો તેઓએ તાત્કાલિક યોગ્ય અધિકારીઓને જાણ કરવી જોઈએ.

Gujarat High Court Peon Result 2023

  • સંસ્થા – Gujarat High Court
  • પોસ્ટનું નામ – Peon (પટાવાળા)
  • ખાલી જગ્યા – 1499
  • વેબસાઈટ – https://hc-ojas.gujarat.gov.in/
  • પરીક્ષા તારીખ – 9 જુલાઈ 2023
Gujarat High Court Peon Result 2023
દિવાળી પહેલા ખુશ ખબર; Gujarat High Court Peon Result 2023, ગુજરાત હાઇકોર્ટ પટાવાળા વર્ગ 4નું પરિણામ જાહેર 3

ગુજરાત હાઈકોર્ટના પટાવાળાનું પરિણામ 2023 કેવી રીતે જોવું?

ગુજરાત હાઈકોર્ટે તેની અધિકૃત વેબસાઈટ પર PDF ફાઈલના રૂપમાં ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા પરિણામ 2023 પોસ્ટ કર્યું છે. અરજદારો નીચે દર્શાવેલ પગલાંને અનુસરીને પરિણામો ડાઉનલોડ કરી શકે છે.

  • પગલું 1: ગુજરાત હાઇકોર્ટની સત્તાવાર વેબસાઇટ https://hc-ojas.gujarat.gov.in/ પર જાઓ.
  • પગલું 2: ગુજરાત હાઈકોર્ટના વેબપેજ પર, “Notice Board” વિકલ્પ જુઓ.
  • પગલું 3: અરજદારે “ગુજરાત હાઈકોર્ટના પટાવાળાનું પરિણામ” શોધવું જોઈએ અને પછી તેના પર ક્લિક કરવું જોઈએ.
  • પગલું 4: ડિસ્પ્લે પર એક નવું પૃષ્ઠ ખુલશે, અને સહભાગીઓ પીઓન પરિણામ ઉપલબ્ધ થતાંની સાથે જ પ્રિન્ટ આઉટ કરી શકશે.

ગુજરાત હાઈકોર્ટ પટાવાળા વર્ગ 4 મેરીટ યાદી

ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પીઓન પોસ્ટ માટેની અંતિમ યાદી મેરિટ લિસ્ટ છે, જેમાં ફક્ત પસંદ થયેલ ઉમેદવારોના નામો શામેલ થાય છે. યાદી મેરિટ લિસ્ટ તૈયાર કરવામાં લેવાયેલી છે, જેમાં ઉમેદવારોને ઑફલાઇન લેખિત પરીક્ષામાં મેળવેલી ગુણાંકન આધાર પર બનાવવામાં આવશે. સાથે જ ભરતી સંસ્થાના પ્રમાણીત પોર્ટલ પર પરિણામ યાદી પીડીએફ સ્વરૂપે જાહેર થશે.