વીસમી સદીની મૂખ્ય ઘટનાઓ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

વીસમી સદીની મૂખ્ય ઘટનાઓ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી

1900 ન્યૂ યૉર્કમાં પ્રથમ વીજળી આધારિત બસ શરૂ થઈ પૃથ્વીના ચુંબકત્વનું કારણ શોધવામાં આવ્યું ટેનિસ રમત માટેની ડેવિસ કપ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત લંડનમાં લેબર પાર્ટી અસ્તિત્વમાં આવી થઈ ઑલિમ્પિકમાં 200મીટર દોડ