AAI Recruitment 2023: એરપોર્ટ ઓથોરીટીમા 340 જગ્યાઓ માટે ભરતી, પગાર 40000 થી 140000

AAI Recruitment 2023

આ પોસ્ટ માટે અરજી કરવાની (AAI Recruitment 2023) અંતિમ તારીખ 4 સપ્ટેમ્બર છે. અંતિમ તારીખ પછી ઉમેદવારની અરજી સ્વીકારવામાં નહીં આવે. ઉમેદવારોએ ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ભરવાનું રહેશે. એરપોર્ટ ઓથોરિટી ઓફ