google news

જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા: 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે, બોડી વોર્ન કેમેરાથી ચેકિંગ કરાશે

9 એપ્રિલ 2023એ રાજ્યમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા લેવાશે, 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા આપશે, પરીક્ષાના તમામ વાહનો GPSથી સજ્જ કરાશે, શહેર અને જિલ્લાના 3 હજાર કેન્દ્રોમાં 9.53 લાખ ઉમેદવારો બેસશે.

રાજ્યમાં 9 એપ્રિલ 2023એ જુનિયર કલાર્કની 1181 જગ્યાઓ માટે પરીક્ષામાં લેવાશે, જેમાં 9 લાખ જેટલા ઉમેદવારો રજિસ્ટર્ડ થયા છે. જ્યારે કે અમદાવાદમાં 9.53 લાખ જેટલા ઉમદવારો પરીક્ષા આપશે.

1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે
જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા: 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે, બોડી વોર્ન કેમેરાથી ચેકિંગ કરાશે 2

1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે

તમામ પરીક્ષા કેન્દ્રોમાં CCTV છે, ઉપરાંત પરીક્ષામાં ઉપયોગ લેવાનારા તમામ વાહનોમાં પણ જીપીએસ (GPS) સિસ્ટમ હશે. જેનાથી વાહનોની ગતિવિધિ પર સીધી નજર રહેશે. એક કલાકના પેપરમાં ઓએમઆર (OMR) પધ્ધતિથી 60 પ્રશ્નો પુછાશે. રાજ્યમાં જનરલ કેટેગરીની 585 મળી 1181 જગ્યા માટે 9 લાખ ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળે (Gujarat Panchayat Service Selection Board) પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન અરજી મગાવી હતી.

11:45 વાગ્યા સુધીમાં પરીક્ષા કેન્દ્ર પર પહોંચી જવું


પરીક્ષાના આગલા દિવસે IPS હસમુખ પટેલે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી જણાવ્યું હતું કે, 12:30એ પરીક્ષા યોજાવાની છે તો ઉમેદવારોએ 11:45 વાગ્યા સુધી પરીક્ષા કેન્દ્ર સુધી પહોંચી જવાનું રહેશે તેમજ તેમણે વર્ગખંડની અંદર અડધો કલાક પહેલાં પહોંચી જવાનું રહેશે. બાદમાં કોઈપણ ઉમેદવારને પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ આપવામાં આવશે નહીં. એનું કારણ એ છે કે 15 મિનિટ પહેલાં ઓએમઆર શીટ આપીએ છીએ અને છેલ્લી ઘડીએ જનાર ઉમેદવારને કારણે કોઈ અવ્યવસ્થા ન થાય, છેલ્લી ઘડીએ પહોંચીને કોઈ ગેરરીતિ કરવાનો પ્રયત્ન ન કરે એ માટે આ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી છે. અમે આ બાબતમાં ઘણા સ્પષ્ટ છીએ કે કોઈપણ ઉમેદવાર ક્યાંયથી પણ દૂરથી મુસાફરી કરીને આવ્યા હોય, પણ સમયની બહાર પહોંચશે તો તેને પરીક્ષા કેન્દ્રમાં પ્રવેશ મળશે નહીં.

ઉમેદવારોનું બોડી વોર્ન કેમેરાથી ચેકિંગ કરાશે


બોડી વોર્ન કેમેરા અંગે તેમણે ઉમેર્યું હતું કે, આ કેમેરામાં સતત રેકોર્ડિંગ થતું હોય છે એટલે પરીક્ષા કેન્દ્રોની અંદર જે ઉમેદવારો પ્રવેશ કરશે ત્યારે અમે ઉમેદવારોની વીડિયોગ્રાફી લઈ શકશું. કોઈપણ ‘ડમી ઉમેદવાર’ કેન્દ્રમાં પ્રવેશવાનો પ્રયત્ન કરશે તો તે ગેટ પર જ પકડાઈ જશે એટલે આ એક વધારાની વ્યવસ્થા કરાઈ છે. સતત રેકોર્ડિંગ ચાલુ રહેશે, સાથે જ ઉમેદવાર કોઈ ખોટી વસ્તુ લાવ્યા હશે તોપણ પકડાઈ જશે.

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા અંગે મહત્વની માહિતી


GPSSB Junior Clerk Exam 2023, ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ, ગાંધીનગર દ્વારા 2022 વર્ષની શરુઆતમાં ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડી હતી. ઓનલાઈન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તારીખ 10 માર્ચ 2022 હતી. કુલ 1181 જગ્યાઓ ઉપર ભરતી માટે પરીક્ષાની તારીખ જાહેર થઈ ગઈ છે. જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા 9 એપ્રિલ 2023ના રોજ યોજાશે.

જૂના પેપર 2013 થી 2017, જુનિયર ક્લાર્ક લેવાનાર પરીક્ષા માટે ઉપયોગી

જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષાનો કોલલેટર કેવી રીતે ડાઉનલોડ કરવો?

ગુજરાત પંચાયચ સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા જાહેર કરેલી જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષાની તારીખ જાહેર કરી છે. ત્યારે ઉમેદવારોએ પોતાના કોલલેટર ડાઉનલોડ કરવા માટે નીચે આપેલાં અનુસરવા.

 • પહેલું પગલું – સૌથી પહેલા OJAS વેબસાઇટ – ojas.gujarat.gov.in પર જાઓ
 • બીજું પગલું – હોમપેજ પર ઉપલબ્ધ “કોલ લેટર/સંદર્ભ” લિંક ખોલો.
 • ત્રીજું પગલું – “GPSSB/202122/10 ગુજરાત ગ્રામ પંચાયત સચિવ (તલાટી કમ મંત્રી) પરીક્ષા, 2022 માટે કૉલ લેટર” નામનો નોકરીનો વિકલ્પ પસંદ કરો.
 • ચોથું પગલું – લોગિન પેજ પર તમારો “08 અંકોનો કન્ફર્મેશન નંબર” અને “જન્મ તારીખ (dd-mm-yyyy)” ભરો.
 • પાંચમું પગલું – “પ્રિન્ટ કૉલ લેટર” બટન પર ક્લિક કરો.
 • છઠ્ઠું પગલું – છેલ્લે, તમારી હોલ ટિકિટ સ્ક્રીન પર દેખાશે. બધી વિગતો ક્રોસ-ચેક કરો.
 • સાતમું પગલું – તમારા ઉપકરણ પર તલાટી એડમિટ કાર્ડ પીડીએફ ઇમેજ ડાઉનલોડ કરો.
 • આઠમું પગલું – A4 સાઈઝના પેપરમાં તમારી હોલ ટિકિટની પ્રિન્ટઆઉટ બનાવો અને તેને પરીક્ષાના દિવસે લાવો.

 1. જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની લિંક કઈ છે?

  OJAS વેબસાઇટ – ojas.gujarat.gov.in

 2. જુનિયર ક્લાર્ક પરીક્ષા તારીખ કઈ છે?

  જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા 29 જાન્યુઆરી 2023ના રોજ યોજાશે.

સોસિઓ એજ્યુકેશનના ન્યૂઝડેસ્ક સાથે ભારત અને વિશ્વભરના નવીનતમ સમાચાર અને વિકાસને અનુસરો. સ્થાનિક મુદ્દાઓથી લઈને રાષ્ટ્રીય ઘટનાઓ અને વૈશ્વિક બાબતો સુધી

Leave a Comment

ગ્રુપમાં જોડાવા અહીં ક્લિક કરો