સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022, ફોર્મ જમા કરવાની તારીખ 15-10-2022

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022 : સુરેન્દ્રનગર જીલ્લાના પોલીસ સ્ટેશન ખાતે ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 માનદ સેવાની જગ્યાઓ માટે જાહેરાત પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો વઢવાણ, લખતર, લીંબડી, મુળી, સાયલા, ચોટીલા, પાટડી, ઘ્રાગઘ્રા તાલુકા વગેરે પોલીસ સ્ટેશનેથી ફોર્મ મેળવી અને જમા કરવાના રહેશે

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022

પોસ્ટ ટાઈટલસુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022
પોસ્ટ નામગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022
કુલ જગ્યા
સંસ્થાસુરેન્દ્રનગર જીલ્લા પોલીસ
ફોર્મ મેળવવાની તારીખ04-10-2022 થી 10-10-2022
ફોર્મ જમા કરવાની છેલ્લી તારીખ15-10-2022
સત્તાવાર વેબ સાઈટ
અરજી પ્રકારફોર્મ જમા કરવાનાં રહેશે

ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022


જે મિત્રો GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી 2022ની રાહ જોઈ રહ્યા છે તેઓ માટે સુરેન્દ્રનગર ગ્રામ રક્ષક દળ ભરતી 2022 ભરતી એ એક ખુબ જ સારો મોકો છે.

GRD ભરતી 2022

 • ભરતીને લગતી માહિતી જેમ કે પોસ્ટ નામ, કુલ જગ્યા, પગાર ધોરણ, વય મર્યાદા, અરજી પ્રક્રિયા, પસંદગી પ્રક્રિયા નીચે મુજબ છે.

GRD ભરતી શૈક્ષણિક લાયકાત

 • ધોરણ ૩ પાસ થી વધારે અભ્યાસ.

GRD ભરતી વય મર્યાદા

 • ઉંમર 20 થી 50 વર્ષ.

ફોર્મ માટે વિસ્તાર

 • વઢવાણ, લખપત, લીંબડી, મુળી, સાયલા, ચોટીલા, પાટડી, ઘ્રાગઘ્રા તાલુકા વગેરે પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તાર સુરેન્દ્રનગર જીલ્લો.

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022 અરજી પ્રક્રિયા


લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો આપેલ તાલુકા પોલીસ સ્ટેશનમાંથી ફોર્મ મેળવી અને ફોર્મ ભરી જરૂરી આધાર સાથે પોલીસ સ્ટેશન ખાતે જમા કરવાનું રહેશે.

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી અરજી તારીખ

 • અરજી ફોર્મ મેળવવાની તારીખ : 04-10-2022 થી 10-10-2022
 • અરજી ફોર્મ જમા કરવાની તારીખ : 15-10-2022

નોંધ : આ ભરતની માહિતી અમને વિવિધ માધ્યમો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલ છે. અમારો હેતુ આપની સુધી નવી માહિતી પહોંચાડવાનો છે. ભરતીનું ફોર્મ ભરતા પહેલા ભરતી વિશેની માહિતીની ખરાઈ કરી લેવી પછી જ અરજી કરવી.

સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી જાહેરાત વાંચોઅહીં ક્લિક કરો
હોમ પેજ પર જાઓઅહીં ક્લિક કરો
સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી
સુરેન્દ્રનગર GRD ભરતી 2022, ફોર્મ જમા કરવાની તારીખ 15-10-2022 2
 1. GRD સુરેન્દ્રનગર ભરતી માટે લાયકાત કઈ જોવે?

  ૩ પાસ કે તેથી વધુ

 2. GRD ભરતી માટે વય મર્યાદા કેટલી જોઈએ?

  20 થી 50 વર્ષ

 3. GRD FULL FOM શું?

  ગ્રામ રક્ષક દળ

Leave a Comment

WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!