SEB Sports Aptitude Test 2023: ખેલ સહાયક ભરતી 2023, જાણો ભરતીની સંપૂર્ણ માહિતી

SEB Sports Aptitude Test 2023: ગુજરાત SAT એજ્યુકેશન બોર્ડ (SEB) એ સ્પોર્ટ્સ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (SAT) નોટિફિકેશન – SAT 2023 14 જુલાઈ 2023 ના રોજ જાહેર…

SEB Sports Aptitude Test 2023

SEB Sports Aptitude Test 2023: ગુજરાત SAT એજ્યુકેશન બોર્ડ (SEB) એ સ્પોર્ટ્સ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (SAT) નોટિફિકેશન – SAT 2023 14 જુલાઈ 2023 ના રોજ જાહેર કર્યું. SEB SAT નોટિફિકેશન 2023 સત્તાવાર વેબસાઇટ લિંક https://www.sebexam.org પર ઉપલબ્ધ છે એટલે કે મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ ભાગ લેશે. વિદ્યાર્થીઓને SEB SAT 2023 માટે અરજી કરવા માટે સંપૂર્ણ સૂચના વાંચવાની સૂચના આપવામાં આવે છે.

SEB SAT 2023

ગુજરાત રાજ્ય શિક્ષણ બોર્ડે સ્પોર્ટ્સ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (SAT) (SEB SAT 2023) માટે જાહેરાત પ્રકાશિત કરી છે. પાત્રતા ધરાવતા ઉમેદવારોને સત્તાવાર જાહેરાતનો સંદર્ભ લેવા અને આ સ્પોર્ટ્સ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (SAT) માટે અરજી કરવાની સલાહ આપવામાં આવે છે. તમે SEB સ્પોર્ટ્સ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (SAT) માટે નીચે આપેલી અન્ય વિગતો જેમ કે વય મર્યાદા, શૈક્ષણિક લાયકાત, પસંદગી પ્રક્રિયા, અરજી ફી અને કેવી રીતે અરજી કરવી તે શોધી શકો છો. SEB SAT 2023 માટે નવીનતમ અપડેટ્સ મેળવવા માટે મારુ ગુજરાતને નિયમિતપણે તપાસતા રહો.

SEB Sports Aptitude Test 2023

પોસ્ટનુ નામSports Aptitude Test (SAT)
સ્થળગુજરાત
છેલ્લી તારીખ04-08-2023
Whatsapp ગ્રુપમાં જોડાઓજોઈન કરો

પરીક્ષા પેટર્ન:

 • ખેલ અભિરૂચિ કસોટીનુ માળખું અને અભ્યાસક્રમ: કસોટીનુ માળખું:
 • ખેલ અભિરૂચિ કસોટી બહુવિકલ્પ (Multiple Choice Question Based – MCQs) સ્વરૂપની હશે. દરેક પ્રશ્ન એક ગુણનો રહેશે. દરેક પ્રશ્નનાં ઉત્તરમાં ચાર વિકલ્પ આપેલા હશે, તેમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો રહેશે.
 • આ કસોટીનાં મૂલ્યાંકનમાં કોઈ નકારાત્મક મૂલ્યાંકન (Negative Marking) રહેશે નહિ.
 • વિવિધ હેતુલક્ષી કુલ ૧૦૦ પ્રશ્નો રહેશે અને તેનો સમય ૯૦ મિનીટનો રહેશે.
 • તમામ વિભાગો અને તેના તમામ પ્રશ્નો ફરીજીયાત રહેશે.
 • તમામ વિભાગોનુ એક જ પેપર રહેશે.

નોંધ: આ પરીક્ષાનું માળખુ, પરીક્ષા પધ્ધતિ અને બાકીની સુચનાઓ પરીક્ષા પહેલા સરકારશ્રીના વખતોવખતના ઠરાવો, સુચનાઓ અને જોગવાઈઓને આધિન રહેશે.

અભ્યાસક્રમ:

 • રમત ગમત સાથે સંકળાયેલ જ્ઞાન આધારિત પ્રશ્નો : (૭૦ પ્રશ્નો) (૭૦ ગુણ)
  • શારીરિક અને માનસિક વિકાસને લગતા પ્રશ્નો, યોગ, શારીરિક શિક્ષણ અને રમત ગમત, તે રમતો અંગેનાં નિયમોની જાણકારી, રાજ્ય, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલકૂદ સ્પર્ધાઓને લગતા પ્રશ્નો.
 • બાળવિકાસ અને શિક્ષણનાં સિદ્ધાંતો (Child Development & Pedagogy) : (૨૦ પ્રશ્નો) (૨૦ ગુણ)
  • બાળવિકાસ અને શિક્ષણનાં સિદ્ધાંતોનો વિભાગ, અધ્યયન અને અધ્યાપનને લગતા શૈક્ષણિક પ્રશ્ન, મનોવિજ્ઞાન આધારિત રહેશે. ઉમેદવારની વૈચારિક દોહન પ્રકિયાનુ મૂલ્યાંકન થાય, વિદ્યાર્થી સાથેની સબળ આંતરક્રિયા અંગેની તેની સંકલ્પનાઓ જાની શકાય, બાળકેન્દ્રી અધ્યાપન માટેની વિષયસજ્જતા કેવી છે, તેનું સુચારૂ મૂલ્યાંકન થાય તેવા વ્યવહારૂ પ્રશ્નો (Applied Questions) અંગેની વિચારપ્રેરક વિષયસામગ્રી અંગેના પ્રશ્નો કસોટીમાં પૂછવામાં આવશે.
 • સામાન્ય જ્ઞાન, વર્તમાન પ્રવાહોની જાણકારી : (૧૦ પ્રશ્નો) (૧૦ ગુણ)
  • સામાન્ય જ્ઞાન, વર્તમાન પ્રવાહોની જાણકારી તેમજ Reasoning Ability, Logical Ability, Teacher Aptitude, Data Interpretation જેવી બાબતો પણ સમાવવામાં આવશે.
 • આ પરીક્ષાનું કઠિનતા સ્નાતક કક્ષાનું રહેશે.
 • આ કસોટીનો ઉપરોક્ત અભ્યાસક્રમ પાઠ્યપુસ્તક મંડળ ધોરણ ૬ થી ૧૨ નાં યોગ સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણ નાં પાઠ્યપુસ્તકો, અને યોગ સ્વાસ્થ્ય અને શારીરિક શિક્ષણનાં વ્યાવસાયિક લાયકાતનાં અભ્યાસક્રમ આધારિત રહેશે.
 • આ કસોટીમાં ઓછામાં ઓછા ૫૦% (૫૦ ગુણ) મેળવેલ હશે તો જ પાસ ગણાશે.

કેવી રીતે અરજી કરવી ?

રસ ધરાવતા ઉમેદવારો સત્તાવાર વેબસાઇટ દ્વારા ઑનલાઇન અરજી કરી શકે છે.

વય મર્યાદા

 • 35 વર્ષ

અરજી ફી

SC, ST, SEBC, EWS, અને PH category candidatesરૂ:- 250
અન્ય ઉમેદવારો માટેરૂ:- 350

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં રમત સહાયકોની નિમણૂક માટે મૂળ ઠરાવ દ્વારા નિર્ધારિત શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય શરતોને પરિપૂર્ણ કરનારા ઉમેદવારો જ “સ્પોર્ટ્સ એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ (SAT)”માં બેસી શકશે. મૂળ ઠરાવમાં સદર પરીક્ષામાં બેસવા માટે નીચેની શૈક્ષણિક લાયકાત નક્કી કરવામાં આવી છે.
 • માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી કોઈપણ વિદ્યાશાખામાં સ્નાતક અને C.P.Ed./D.P.Ed./B.P.Ed.
 • અથવા
 • યોગમાં બી.એ
 • અથવા
 • યોગમાં બીએસસી
 • અથવા
 • B.P.E.

શૈક્ષણિક લાયકાતની વિગતો માટે કૃપા કરીને અધિકૃત સૂચના વાંચો.

મહત્વની તારીખો

 • અરજી શરૂ થયા તારીખ:- 04-08-2023
 • અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ:- 19-07-2023

પરીક્ષાની જાહેરાતઅહીં ક્લિક કરો
સત્તાવાર સૂચના:અહીં ક્લિક કરો
અરજી કરવા માટેઅહીં ક્લિક કરો
હોમપેજઅહીં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *