ગુજરાતની પાઘડીઓ, ગુજરાતના પરગણાં અને પંથકો

ગુજરાતની પાઘડીઓ, ગુજરાતના પરગણાં અને પંથકો

ગુજરાતની પાઘડીઓ:- પશ્ચિમ ભારતમાં આવેલું ગુજરાત રાજ્ય જે વ્યક્તિઓની માતૃભૂમિછે, તેવા લોકોને ગુજરાતી કહેવામાં આવે છે. અથવા બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો જે લોકો ગુજરાતી બાષા…

View More ગુજરાતની પાઘડીઓ, ગુજરાતના પરગણાં અને પંથકો
ગુજરાતના પ્રમુખ ધાર્મિક સ્થળો, ગુજરાતના પ્રમુખ મંદિરો

ગુજરાતના પ્રમુખ ધાર્મિક સ્થળો, ગુજરાતના પ્રમુખ મંદિરો

ગુજરાતના પ્રમુખ ધાર્મિક સ્થળો, ગુજરાતના પ્રમુખ મંદિરો

View More ગુજરાતના પ્રમુખ ધાર્મિક સ્થળો, ગુજરાતના પ્રમુખ મંદિરો
લોથલ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતનો ઇતિહાસ

લોથલ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતનો ઇતિહાસ

ગુજરાતના ઇતિહાસ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી લોથલ | વલભી | મૌર્યકાળ | અનુ-મૌર્યકાળ | શક ક્ષત્રપકાળ | ગુપ્તકાળ | મૈત્રકકાળ | અનુ-મૈત્રકકાળ

View More લોથલ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ગુજરાતનો ઇતિહાસ
બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ | ગુજરાતનો ઇતિહાસ | જાણવા જેવું

બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ | ગુજરાતનો ઇતિહાસ | જાણવા જેવું

સુરત જિલ્લામાં આવેલા બારડોલી તાલુકાની આ વાત છે. ઈ.સ. ૧૯૨૮માં અંગ્રેજ સરકારે બારડોલીના ખેડૂતો પર કરવેરામાં ૨૨% વધારો કરી દીધો. સરકારને ખેડૂતોએ રજૂઆત કરી. પણ…

View More બારડોલી સત્યાગ્રહનો ઇતિહાસ | ગુજરાતનો ઇતિહાસ | જાણવા જેવું
ગુજરાતની ચિત્રકળા વિષે માહિતી ગુજરાતના ખ્યાતનામ ચિત્રકારો

ગુજરાતની ચિત્રકળા વિષે માહિતી ગુજરાતના ખ્યાતનામ ચિત્રકારો

ગુજરાતની ચિત્રકળા વિષે માહિતી ગુજરાતના ખ્યાતનામ ચિત્રકારો

View More ગુજરાતની ચિત્રકળા વિષે માહિતી ગુજરાતના ખ્યાતનામ ચિત્રકારો
ગુજરાતના પ્રમુખ મહેલો, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ

ગુજરાતના પ્રમુખ મહેલો, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ

ગુજરાતના પ્રમુખ મહેલો:- વિજય વિલાસ પેલેસ રૂકમણી નદીના કિનારે આવેલો છે. આ મહેલ કચ્છ જિલ્લામાં માંડવી શહેરથી 8 કિમી. દૂર આવેલો છે, જે કચ્છના તત્કાલીન…

View More ગુજરાતના પ્રમુખ મહેલો, ગુજરાતની સંસ્કૃતિ
MS POWER POINT એમ.એસ. પાવર પોઇન્ટ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી, 3 પ્રકારનાં નેટવર્ક છે.

MS POWER POINT એમ.એસ. પાવર પોઇન્ટ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી, 3 પ્રકારનાં નેટવર્ક છે.

પ્રેઝન્ટેશન અને ડોકયુમેન્ટ વચ્ચે તફાવત MS Power Point થી તમે તમારા પ્રેઝન્ટેશન ના વિષય વસ્તુને લખાણ ટાઈપ કરી, ચિત્રો / અવાજો અને એનીમેશન (હલનચલન) દાખલ…

View More MS POWER POINT એમ.એસ. પાવર પોઇન્ટ વિષે સંપૂર્ણ માહિતી, 3 પ્રકારનાં નેટવર્ક છે.
વર્ડપ્રોસેસિંગનો પરિચ, MS Wordના મૂળભૂત તત્વો

વર્ડપ્રોસેસિંગનો પરિચ, MS Wordના મૂળભૂત તત્વો

વર્ડપ્રોસેસિંગનો પરિચ :- વર્ડપ્રોસેસર એક સોફ્ટવેર પેકેજ છે જે તમને દસ્તાવેજો બનાવવા અને તેમાં સુધારા વધારા કરવામાં મદદ કરે છે. કોઈ દસ્તાવેજ બનાવવામાં તેને કમ્પ્યુટરની…

View More વર્ડપ્રોસેસિંગનો પરિચ, MS Wordના મૂળભૂત તત્વો
હાર્ડવેર અને સોફટવેર ની લાક્ષણિકતાઓ, કમ્પ્યુટર નું વર્ગીકરણ, કમ્પ્યુટર શું છે

હાર્ડવેર અને સોફટવેર ની લાક્ષણિકતાઓ, કમ્પ્યુટર નું વર્ગીકરણ, કમ્પ્યુટર શું છે?

હાર્ડવેર અને સોફટવેર ની લાક્ષણિકતાઓ :- હાર્ડવેર અને સોફટવેર ની લાક્ષણિકતાઓ ને જોવા માટે સંગ્રહ કરી શકાતો નથી.કાયમી પરિણામ માટે તમારે પ્રિન્ટરની જરૂર પડશે જે…

View More હાર્ડવેર અને સોફટવેર ની લાક્ષણિકતાઓ, કમ્પ્યુટર નું વર્ગીકરણ, કમ્પ્યુટર શું છે?