ભારતના વડાપ્રધાનોની યાદી અને ભારતના વડાપ્રધાનો વિશે ટૂંકમાં પરિચય

ભારતના વડાપ્રધાનોની યાદી અને ભારતના વડાપ્રધાનો વિશે ટૂંકમાં પરિચય

ભારતના વડાપ્રધાનોની યાદી અને ભારતના વડાપ્રધાનો વિશે ટૂંકમાં પરિચય જવાહરલાલ નેહરુ ગુલઝારીલાલ નંદા (કાર્યકારી) લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી ઈન્દિરા ગાંધી

ગુજરાતનો ઇતિહાસ: 1957નો વિપ્લવ બ્રિટિશ તાજનો વહીવટ, ગુજરાતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેડા સત્યાગ્રહ બોરસદ સત્યાગ્રહ

ગુજરાતનો ઇતિહાસ 1957નો વિપ્લવ બ્રિટિશ તાજનો વહીવાત ગુજરાતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેડા સત્યાગ્રહ બોરસદ સત્યાગ્રહ

ગુજરાતનો ઇતિહાસ 1957નો વિપ્લવ બ્રિટિશ તાજનો વહીવટ ગુજરાતમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ખેડા સત્યાગ્રહ બોરસદ સત્યાગ્રહ

રાજ્ય વહીવટ (જાહેર) અને ખાનગી વહીવટ પ્રથમ તબ્બકો ૧૮૮૭ થી ૧૯૨૬

રાજ્ય વહીવટ (જાહેર) અને ખાનગી વહીવટ પ્રથમ તબ્બકો ૧૮૮૭ થી ૧૯૨૬

રાજ્ય વહીવટ (જાહેર) અને ખાનગી વહીવટ પ્રથમ તબ્બકો ૧૮૮૭ થી ૧૯૨૬ રાજ્ય વહીવટ (જાહેર) અને ખાનગી વહીવટ વહીવટી શાસ્ત્રી ‘નીગ્રો’ ના મતે લોકોના માટે કરવામાં આવતી સેવા વહીવટનું વાસ્તવિક હદય

લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમો

લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમો

લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમો સહાયક એકમ સચિવાત્મક સ્ટાફ ખાતું કે વિભાગ કદની દ્રષ્ટીએ માળખાની દ્રષ્ટીએ કાર્યના સ્વરૂપની દ્રષ્ટીએ જાહેર કોર્પોરેશન રાજ્ય વહીવટના મહત્વના ખ્યાલોમાં લાઈન, સચિવાત્મક અને સહાયક એકમોનો

ભારતીય સુપ્રીમકોર્ટ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ન્યાયાધિશની યોગ્યતા ન્યાયાધીશની સંખ્યા

ભારતીય સુપ્રીમકોર્ટ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ન્યાયાધિશની યોગ્યતા ન્યાયાધીશની સંખ્યા

ભારતીય સુપ્રીમકોર્ટ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી ન્યાયાધિશની યોગ્યતા ન્યાયાધીશની સંખ્યા ન્યાયાધીશનો કાર્યકાળ ન્યાયાધીશ પર મહાભિયોગ નઝીરી અદાલત ભારતીય સુપ્રીમકોર્ટ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી સુપ્રિમકોર્ટની સ્થાપના ૨૮મી જાન્યુઆરી ૧૯૫૦માં નવી દિલ્લી મુકામે થઇ

ભારતીય સ્વતંત્રતા અધિનિયમ- ૧૯૪૭ | રાષ્ટ્રીય ધ્વજ | રાષ્ટ્રીય પ્રતીક | રાષ્ટ્રગાન | રાષ્ટ્રગીત | રાષ્ટ્રીય કેલેન્ડર

ભારતીય સ્વતંત્રતા અધિનિયમ- ૧૯૪૭ રાષ્ટ્રીય ધ્વજ રાષ્ટ્રીય પ્રતીક રાષ્ટ્રગાન રાષ્ટ્રગીત રાષ્ટ્રીય કેલેન્ડર

ભારતીય સ્વતંત્રતા અધિનિયમ- ૧૯૪૭ | રાષ્ટ્રીય ધ્વજ | રાષ્ટ્રીય પ્રતીક | રાષ્ટ્રગાન | રાષ્ટ્રગીત | રાષ્ટ્રીય કેલેન્ડર

ભારતીય બંધારણ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ ૧૯૩૫ ઓગસ્ટ પ્રરતાવ – ૧૯૪૦ કેબિનેટ મિશન

ભારતીય બંધારણ ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ ૧૯૩૫ ઓગસ્ટ પ્રરતાવ - ૧૯૪૦ કેબિનેટ મિશન

ભારતીય બંધારણ | ગવર્નમેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એક્ટ ૧૯૩૫ | ઓગસ્ટ પ્રરતાવ – ૧૯૪૦ | ક્રિપ્સ મિશન – ૧૯૪૨ | વેવેલ યોજના | કેબિનેટ મિશન | બંધારણસભાની રચનાં | વચગાળાની સરકાર